Haluaisitko Toukolan vihanneksia omaan kauppaasi?

> Lue lisää

Puhdasta lähiruokaa Lahden ympäristöön

Haluamme, että vihanneksemme eivät kuormita luontoa enempää kuin on tarpeen. Markkinoimme ja toimitamme tuotteemme itse lähialueelle, jotta pitkiä kuljetuksia ei tarvita. Peltojen päästöt vesistöihin minimoimme suurilla suojavyöhykkeillä ja saostusaltailla ja tarkalla valvonnalla. Kuulumme myös Puhdas Vesijärvi -talkoissa. Pitämällä huolta ympäristöstä pidämme osaltamme huolta myös itsestämme ja asiakkaistamme.

www.puhdasvesijarvi.fi

Toukolan tila vuodesta 1782

Toukolan tila on perustettu vuonna 1782, jolloin ratsutilallinen Mats Pålack osti osan Kurhilan kartanosta. Herra Pålack perheineen muodosti tilan ensimmäisen sukupolven ja antoi tilalle myös virallisen nimen "Puolakka".

Monipuolista maataloutta

Sukupolvien saatossa tilalla on harjoitettu perinteistä maataloutta eri muodoissaan. Karjanhoito, nurmiviljely ja rehuviljan viljely ovat saaneet tukea metsänhoidosta. Perunaa tilalla on viljelty 1960-luvulta lähtien.

Nykyinen tuotantosuunta kehittyi 1960-luvulta lähtien

Varsinaiseksi tuotantosuunnaksi perunanviljely muuttui 1980-luvulla. Alkuun viljeltiin varhaisperunaa. 1987 rakennettiin nykyinen perunavarasto kylmiöineen ja lajittelutiloineen. Toiminnan laajentumisen myötä rakennettiin 1993 myös porkkanoille ja sipuleille omat varastonsa ja lajittelutilansa.

Tiivis osa kyläyhteisöä

Tilamme on ollut aina tiivis osa kyläyhteisöä, ja kylän arki näkyy myös tilan toiminnassa. Viljelijöinä pyrimme hoitamaan peltoja, metsiä ja maaseudun maisemaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kylän yhteisöllisyys turvaa toiminnan jatkuvuutta ja parantavat viihtyisyyttä. Arvostamme kylässämme vallitsevaa vireää ilmapiiriä, aktiivista kylätoimintaa ja kulttuuriympäristöön panostamista. Tämän vuoksi haluamme tukea kylämme elinvoimaisuutta omalla toiminnallamme.

Tavoitteena aina vähän paremmin

Tila on siirtynyt joka sukupolvelta vähän parempana seuraavalle. Haluamme pitää tästä perinteestä kiinni. Osaaminen, ammattiylpeys, elämän perusarvot, juurten tunteminen ja maaseudun henki siirtyvät sukupolvelta toiselle. Yritystä ja tuotantoa kehitetään laadun ja luotettavuuden takaamiseksi sekä kestävää kehitystä kunnioittaen. Näin tila tuo elannon ja tuottaa turvallista syötävää myös tuleville sukupolville.